Brukt stål kan bli butikk

Brukt stål kan bli butikk

Per i dag finnes det nesten ikke noe marked for brukt stål. Men potensialet for ombruk er stort, mener Norsk Stålforbund. Men hva skal til for å realisere dette potensialet?

Komplett artikkel av Loen Skylift

Komplett artikkel av Loen Skylift

I siste utgave av bladet Stålbygg (nr. 3) skrev vi at man kan laste ned en komplett versjon av artikkelen om Loen Skylift, et av de største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge.

Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner

Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner

NFS avholder kurs i prosjektering og utførelse av aluminiumskonstruksjoner 9. november. Aluminium har lav vekt og stor styrke. Det kan derfor gi store fordeler ved riktig bruk i bærende konstruksjoner. Moderne produksjonsmetoder gjør det mulig.

Verden største skihall på Ståldagen

Verden største skihall på Ståldagen

Lørenskog Vinterpark med verdens største innendørs skihall (en stålhall) skal nå oppføres i Lørenskog. Prosjektet blir presentert på Norsk Ståldag 2. november av prosjektdirektør Lars Philip Thorbjørnsen i Snø Eiendom.

Stålbygg nr 3 er nå klar

Stålbygg nr 3 er nå klar

Nyeste nummer av bladet Stålbygg er nå tilgjengelig som pdf-fil og kommer snart til din postkasse. Denne utgaven inneholder bl a Europeiske prisvinner-prosjekter, rustfrie stål, ombruk, behandling av sveiser, Loen Skylift, funksjonsdesign mhp brann.

Norsk Havbruksdag 2017

Norsk Havbruksdag, som avholdes 22. nov, er en konferanse med fokus på utvikling av ny teknologi og bærekonstruksjoner for offshore havbruk for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett.

Norsk Ståldag 2017

Den 2. november arrangeres Norsk Ståldag for 29. gang. Ståldagen er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge. Konferansen er et åpent faglig og sosialt forum for fagfolk.

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Kurs om kravene til stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Hva skal kommuneansatte og andre kontrollører være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen.

Design out waste - kurs 24 okt

Bygg- og anleggssektoren er den største forbrukeren av materialer. Utvinning og produksjon medfører store miljøbelastninger, og ender som avfall. Er det mulig å unngå noe av denne sløsingen ved å endre måte vi skaper arkitektur?

50:e Stålbyggnadsdagen

SBI inviterer våre medlemmer til å delta på årets Stålbyggnadsdag, som blir større enn noensinne da SBI vil markere og feire sin første 50 år denne dagen.

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER